Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych - organizacja zrzeszająca hobbystów kolejnictwa. Operator Górnośląskich Kolei wąskotorowych. Organizator zarówno letnich planowych pociągów turystycznych jak i specjalnych.

Sezon turystyczny zainaugurowaliśmy 11 czerwca podczas Industriady 2016 czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki. Regularne przewozy w ramach wakacji letnich są prowadzone od 25.06 do 28.08.2016 na trasie Bytom - Miasteczko Śląskie.

Szlak Zabytków Techniki - tematyczny, samochodowy szlak turystyczny o zasięgu regionalnym, obejmujący obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym województwa śląskiego. Tworzy go 36 obiektów w tym Górnośląskie Koleje Wąskotorowe.