Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych - organizacja zrzeszająca hobbystów kolejnictwa. Operator Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Organizator zarówno letnich planowych pociągów turystycznych jak i specjalnych.

Sezon turystyczny zainaugurowaliśmy 11 czerwca podczas Industriady 2016 czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki. Kursy pociągów w ramach sezonu letniego trwały do 11 września. Ofertę jesienną ogłosimy już wkrótce!

Szlak Zabytków Techniki - tematyczny, samochodowy szlak turystyczny o zasięgu regionalnym, obejmujący obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym województwa śląskiego. Tworzy go 36 obiektów w tym Górnośląskie Koleje Wąskotorowe.