Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych - organizacja zrzeszająca hobbystów kolejnictwa. Operator Górnośląskich Kolei wąskotorowych. Organizator zarówno letnich planowych pociągów turystycznych jak i specjalnych.

Planowe pociągi uruchamiane są co roku w okresie letnim. Kursują przeważnie w weekendy i święta. Poza tym okresem pociągi bywają uruchamiane na specjalne wydarzenia. Istnieje też możliwość zamówienia przejazdu dla grupy zorganizowanej.

Szlak Zabytków Techniki - tematyczny, samochodowy szlak turystyczny o zasięgu regionalnym, obejmujący obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym województwa śląskiego. Tworzy go 36 obiektów w tym Górnośląskie Koleje Wąskotorowe.